Všechna naše štěňátka jsou již rezervovaná nebo už bydlí u nových majitelů. Další vrhy plánujeme na rok 2024,
po Máje, Matyldě a Míně. Vrhy budou zapsány na naši chst.

volná štěňátka mají v chst Alamar Bohemia (Litoměřicko)
Bohemia Rododendron (Praha)
Motýlek Eman (Pardubicko)